Data is het nieuwe goud. En niet alleen goud voor de verzekeringsbranche, maar vooral voor de dataleveranciers die deze gegevens verkopen. Door gebruik te maken van betrouwbare Open Data hoeft het inkopen van goede data feitelijk geen geld meer te kosten.

Vanuit internationale wet- en regelgeving wordt sinds de financiële crisis van 2008 extra gestuurd op transparantie van de financiële markt en de beschikbaarheid van data. Iedere verzekeraar, groot of klein, moet de beschikking kunnen hebben over betrouwbare data.

Openbare data
Een van de oorzaken van de financiële crisis in 2008 was de ondoorzichtigheid van de financiële markten, waardoor risico’s niet goed konden worden ingeschat. Vanuit een gezamenlijk initiatief van toezichthouders, de Financial Stability Board en de G20 is naar aanleiding hiervan besloten tot de ontwikkeling van een universele identificatiecode voor juridische entiteiten; de Legal Entity Identifier of kortweg LEI.
Een van de grote voordelen van de LEI is dat bedrijfsinformatie overal ter wereld op dezelfde wijze wordt vastgelegd én dat deze informatie voor iedereen, waar ook ter wereld, toegankelijk is. Om het gebruik en de uitgifte van de LEI aan te moedigen, is het in veel rapportages (bijv. Solvency II) aan toezichthouders (bijv. DNB, ECB) opgenomen, al dan niet als een verplicht veld. Het heeft ertoe geleid dat er nu wereldwijd bijna 1,7 miljoen LEI codes zijn uitgegeven. Binnen de Europese Unie is een LEI code zelfs verplicht om te kunnen handelen in financiële instrumenten. Het toezicht is binnen de EU geregeld in het European System of Financial Supervision (ESFS). Een van de hoofdtaken is om toezicht te harmoniseren en om bindende technische standaarden voor te stellen. Het is het gebruik van dergelijke standaarden dat kan zorgen voor een betere harmonisatie van wet- en regelgeving op Europees niveau.
Een van de leden van het ESFS, de European Securities and Markets Authority (ESMA), heeft een uitgebreid List of Registers waarin informatie met betrekking tot financiële instrumenten (aandelen, obligaties, derivaten) vrij kan worden ingezien en kan worden gedownload.

Bron: www.esma.europa.eu/about-esma/governance/european-supervisory-framework

De kwaliteit van open data bronnen
Een vaak gehoorde kritiek op openbare databronnen is dat ze niet betrouwbaar zijn. “Op internet is alles te vinden”, wordt er dan vaak gesuggereerd.
Daar zit een kern van waarheid in. Toezichthouders zijn daarom nauw betrokken bij het openbaar maken van data, zodat deze data te vertrouwen is. Daarnaast heeft de Europese Commissie sinds kort een nieuwe richtlijn in het leven geroepen. In de ‘Open Data and Public Sector Information Directive’ is onder andere toegang tot bedrijfsgegevens opgenomen. EU-landen hebben tot medio 2021 de tijd om deze richtlijn om te zetten naar nationale wetgeving. Dit zal resulteren in nog meer Open Data die hergebruikt kan worden en waar geen kosten aan zijn verbonden.

Het goud van de dataleveranciers
Het is vooral de herbruikbaarheid van data die bij dataleveranciers voor het goud zorgt. Ze hebben bepaalde data tot hun beschikking en kunnen die onbeperkt vaak verkopen (aan verschillende klanten of meerdere keren aan dezelfde klant) en daar heel veel omzet mee genereren.
Een concreet voorbeeld is informatie over de bedrijven waarin verzekeraars beleggen. Neem bijvoorbeeld  een bedrijfsobligatie van BMW Finance N.V. De identificatiecode (ISIN) van deze belegging is US05600LAA44.

Vanuit Solvency II is voorgeschreven dat over deze obligatie moet worden gerapporteerd en onder andere moet worden aangegeven wie de obligatie heeft uitgegeven en wat het moedermaatschappij (ultimate parent) is van deze entiteit. Beide entiteiten dienen geïdentificeerd te worden met een LEI code. Het aanvragen van dergelijke informatie bij dataleveranciers kost al snel een paar euro per belegging. Dat betekent voor een gemiddelde verzekeraar al snel duizenden euro’s per rapportage. Zuur, want deze informatie is als Open Data beschikbaar, zoals in de afbeelding hieronder te zien is.

Bron: https://search.gleif.org/#/record/5299006ZHG3IXU0PNJ56

Het hoeft dus niets te kosten om vast te stellen dat de LEI code van BMW Finance N.V. 5299006ZHG3IXU0PNJ56 is en Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft de moedermaatschappij is.

In de praktijk
Voor veel organisaties is het gebruik van Open Data nog een uitdaging.
Ondernemingen gespecialiseerd in RegTech-oplossingen gebruiken betrouwbare Open Data als primaire bron voor hun diensten, zoals het leveren van data ten behoeve van toezichthoudende rapportages.
Nu er zoveel data vrij toegankelijk is en in de toekomst nog veel meer Open Data bij gaat komen, ligt de uitdaging niet zozeer meer in het verkrijgen van data, maar verschuift het naar het verbinden van de diverse databronnen met elkaar. Diverse Open Data bronnen zijn nu nog volledig te downloaden, maar wat heb je als verzekeraar aan een grote dataset waarvan slechts 10% relevant is? Door middel van Application Programming Interface (APIs) wordt het mogelijk om gericht gegevens uit Open Data bronnen te onttrekken. Het is dan ook geen verrassing dat het beschikbaar stellen en gebruiken van APIs een van de aanbevelingen is vanuit de Europese Commissie.

Door gebruik te maken van gestandaardiseerde identificatiecodes wordt de uitdaging om data aan elkaar te koppelen relatief eenvoudig gemaakt. Ook toezichthouders onderkennen dit, doordat ze, indien een dergelijke code gerapporteerd wordt, minder aanvullende informatie uitvragen. Dergelijke informatie kunnen ze immers zelf ook verkrijgen via de openbare databronnen.

Door Open Data te verzamelen vanuit deze gestandaardiseerde identificatiecodes zijn verzekeraars ook beter in staat om optimaal te profiteren van de verminderde rapportageplicht.
RegTech ondernemingen zien een gemiddelde stijging van 5-10% in het aantal entiteiten dat geïdentificeerd wordt met een LEI code ten opzichte van wat de meeste dataleveranciers kunnen bieden.
Er kan dus ook worden geconcludeerd dat het gebruik van Open Data de datakwaliteit ten goede komt. De data is vollediger, consistenter en het meest belangrijk: het is uniform. Er is slechts één waarheid als het gaat om de identificatie van entiteiten wereldwijd.

Kostenbesparing
Binnen de ESFS staat kostenreductie hoog op de agenda. De European Banking Authority is een onderzoek gestart naar het verlagen van rapportagekosten en heeft alle banken opgeroepen een vragenlijst in te vullen en case studies in te dienen. Een vervolgonderzoek op dit punt binnen de verzekeringsbranche ligt in de lijn der verwachting en het gebruik van openbare databronnen kan hierin een zeer prominente rol gaan spelen.

De grootste winst valt te behalen in het elimineren van de vaak torenhoge inkoopkosten en deze te vervangen door de veel lagere automatiseringskosten die nodig zijn om de Open Data te verwerken. Op jaarbasis kan dat vanwege de (gratis) herbruikbaarheid van gegevens al snel tot een kostenbesparing van zo’n 80% leiden.

Het onderzoek van de EBA is op het moment van schrijven nog lopende. De resultaten van dit onderzoek worden eind 2020, begin 2021 verwacht.
Het is ook erg uitkijken naar de nationale wetgeving die volgend jaar van kracht moet worden op basis van de Open Data and Public Sector Information Directive en wat dit voor extra mogelijkheden tot kostenbesparing met zich mee gaat brengen.

Conclusie
Open Data levert de verzekeringsbranche kansen op tot verregaande kostenreductie. De grootste uitdaging is het verbinden van diverse Open Data bronnen. Het gebruik van APIs en gestandaardiseerde identificatiecodes helpt hierbij. Het belangrijkste aandachtspunt bij Open Data is de betrouwbaarheid van de data. Vertrouw hierbij op databronnen die door toezichthouders of andere autoriteiten ter beschikking worden gesteld.

Dit artikel is gepubliceerd in de Beursbengel, 83e jaargang, nr 898, oktober 2020 en ook te lezen op het FLINK platform

Leave a Reply